W ramach dostosowania budynku do aktualnych wymogów

przeciwpożarowych wykonujemy:

  • instalacje oddymiania,

  • instalacje oświetlenia ewakuacyjnego,

  • instalacje głównych wyłączników prądu,

  • instalacje hydrantowe, zestawy hydroforowe,

  • montaż stolarki p/pożarowej, klap oddymiających.